LeefstijlenProjectenLeefstijlen fort buursteeg

Op het randje van de provincie Utrecht ligt het Fort aan de Buursteeg. Het fort ligt op een prominente, centrale plek in de Grebbelinie en wordt inmiddels beheerd en geëxploiteerd door een externe partij.

De provincie heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een analyse uit laten voeren aan de hand van de leisure leefstijlen. Hiermee is meer inzicht verkregen in kansrijke concepten voor invulling van het Fort aan de Buursteeg. Daarbij ging het niet om concrete, gedetailleerde uitwerkingen, maar om richtinggevende uitspraken.
We adviseerden twee kansrijke ontwikkelrichtingen. De eerste, primair gericht op de ingetogen aqua doelgroep haakt direct aan op de identiteit en de unique selling points van het gebied. De tweede ontwikkelrichting, primair gericht op de uitbundig gele en gezellig lime doelgroep, richt zich op de meest voorkomende leefstijlen in de omgeving van het fort.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert Erfgoed

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op