Jan Jaap ThijsLeefbaarheidMarkt en consumentProjectenrecreatie midden nederland

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zoekt in opdracht van Recreatie Midden-Nederland een rechtsopvolger voor de paden en routes, die in eigendom dan wel in beheer en onderhoud zijn van het Recreatieschap UHVK (Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied). Het schap houdt per 1 januari 2018 op te bestaan. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd werkt verschillende scenario’s uit met inachtneming van het belang van de routenetwerking voor de economie en leefbaarheid van de regio.

Voor dit project werken wij samen met onze vaste samenwerkingspartner Arcadis.

Jan Jaap Thijs vitale vakantieparken verblijfsrecreatie vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op