LeefstijlenProjectenTinco Lycklamarecreatie midden nederland

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zoekt in opdracht van Recreatie Midden-Nederland een rechtsopvolger voor de paden en routes, die in eigendom dan wel in beheer en onderhoud zijn van het Recreatieschap UHVK (Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied). Het schap houdt per 1 januari 2018 op te bestaan. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd werkt verschillende scenario’s uit met inachtneming van het belang van de routenetwerking voor de economie en leefbaarheid van de regio.

Voor dit project werken wij samen met onze vaste samenwerkingspartner Arcadis.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt

Neem contact op

Geef een reactie