Markt en consumentProjecten

Het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor toeristen is één van de ambities van regionale overheden. Het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk wilde weten hoeveel toeristen de Afsluitdijk bezoeken, wie deze toeristen zijn en waarom ze naar de Afsluitdijk komen.

Er zijn weinig toeristische voorzieningen op de Afsluitdijk. Toch is het een icoon met internationaal aanzien. Door het beter benutten van de toeristische potentie van de Afsluitdijk, worden meer toeristen aangetrokken. We gaan deze toeristen verleiden om langer te verblijven op de Afsluitdijk en in de regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid en lokale economie.

In 2014 hebben het European Tourism Future Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool en het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert toeristisch perspectief

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op