Jan Jaap ThijsMartijn HuijgenProjectenVitaliteitVitaliteitsonderzoek utrecht verblijfs recreatie jachthavens

De provincie Utrecht wil graag inzicht krijgen in de vitaliteit van de recreatiebedrijven en de jachthavens, om zo, samen met de gemeenten en ondernemers, te werken aan een toekomstbestendige en duurzame recreatiesector.

Elk bedrijf een vitaliteitsscan

Net als in eerdere vitaliteitsonderzoeken wordt voor elk bedrijf een inschatting gemaakt op het gebied van kwaliteit en toekomstperspectief. Met vier adviseurs van Bureau Ruimte & Vrije Tijd worden ongeveer 145 campings, bungalowparken en jachthavens bezocht. Wanneer uit een vitaliteitsscan naar voren komt dat een recreatiepark of jachthaven een verminderd toekomst perspectief heeft, wordt samen met onze partner Bugel Hajema onderzocht of er een andere invulling van het terrein mogelijk is.

Van bevindingen naar aanbevelingen op regio niveau

Door deze manier van aanpak kan op regioniveau de uitdagingen in kaarten worden gebracht. Dit kan als bouwsteen dienen om te werken aan een gezonde vrijetijdseconomie in de Provincie Utrecht. De verwachting is dat de resultaten en aanbevelingen in het 2e kwartaal van 2020 worden opgeleverd.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op
Martijn Huijgen toerisme advies recreatie ondernemers vitaliteit toerisme

Kritische en resultaatgerichte adviseur, met oog voor het grotere plaatje.

Neem contact op