LeefstijlenProjecten

De toeristische regio WaterReijk Weerribben Wieden heeft de ambitie om meer toeristen te trekken, langer in het gebied te houden en de bestedingen te verhogen. In de verblijfsrecreatieve, de dagrecreatieve en de recreatietoervaartsector zijn er kansen en uitdagingen om aan deze doelstelling gestalte te geven.

In opdracht van de provincie Overijssel hebben wij een vraaggerichte analyse uitgevoerd als bouwsteen voor het masterplan WaterReijk. Bijzonder is dat we in het project tevens hebben gezorgd voor een leertraject leefstijlen voor twee medewerkers van KennispuntOost.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert leefstijlen

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op