Annemiek RiefelLeefstijlenProjecten

Hoe ziet de vrijetijdssector in Flevoland er uit? Welke doelgroepen worden aangesproken door het huidige aanbod en welke kansrijke ontwikkelrichtingen zijn er? Kortom, in hoeverre sluit het vrijetijdsaanbod in Flevoland aan op de vraag van de toerist en recreant? Deze vragen stonden centraal in een groot onderzoek over de vrijetijdssector in Flevoland.

De Provincie Flevoland, de zes Flevolandse gemeenten, en Toerisme Flevoland vroegen het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om te onderzoeken hoe de vrijetijdssector er voor staat, welke kansrijke (nieuwe) doelgroepen er zijn en in welke mate hier door het bedrijfsleven op kan worden ingespeeld.

Onderzoek 2017

Om een beeld te krijgen van het recreatieve aanbod, vroegen we ondernemers om een doelgroepenscan in te vullen. De scan is speciaal ontwikkeld voor verblijfsrecreatie en horecabedrijven. Na het invullen van de scan krijgen ondernemers direct zicht op welke ‘Leisure leefstijl’ (welk type doelgroep) hun bedrijf de meeste aantrekkingskracht heeft en hoe deze doelgroep het beste bereikt en bediend kan worden. Aanvullend op de doelgroepenscan onderzochten we persoonlijk ruim 200 bedrijven en beoordelen we 90 evenementen op basis van website en foto’s. In het winkelcentrum van Almere gingen we ook bij ruim 100 retail bedrijven langs, op verzoek van de gemeente Almere.

Herziening 2019
In de zomer van 2018 heeft SAMR in opdracht van 8 provincies het Leisure Leefstijlen onderzoek herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuw model; de Leefstijlvinder. De basisprincipes van het model zijn vergelijkbaar gebleven, echter zijn er nieuwe Leefstijlgroepen ontstaan. Voor de Provincie Flevoland hebben we daarom het onderzoek uit 2018 herzien op basis van de nieuwe Leefstijlvinder.

Inzicht in richting toekomstige ontwikkeling
Door het bepalen van de leefstijlprofielen van het recreatieve- en toeristische aanbod én inzicht in de vraag van de inwoner en toerist, is het mogelijk om te kijken voor welke leefstijlen er nog extra voorzieningen ontwikkeld kunnen worden. Hiermee kan Flevoland nóg aantrekkelijker worden.

Vragen? Neem contact op met Annemiek.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert markt en consument

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op