Leefstijladvies Cacaofabriek Helmond

De Cacaofabriek en het Speelhuis in Helmond zijn in 2014 geopend en na de opening werd de kans aangegrepen om de positionering en marktkansen van de instelling tegen het licht te houden. Ze vroegen ons een ‘vraaggerichte oriëntatie’ uit te voeren op het niveau van de beide instellingen. De vraag was: wie komen er nu…

Ondersteuning gemeente Rhenen

Omdat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn wordt opgeheven, ziet de gemeente Rhenen een aantal nieuwe taken op zich afkomen rondom het beheer van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen en de passantenhaven. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt de gemeente met deze taken in de vorm van een detachering (vanaf 1…

Onderzoek: kansen toerisme en recreatie gemeente De Ronde Venen

In opdracht van ingenieurs- en adviesbureau Arcadis deed het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek naar de kansrijke invulling voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen in de gemeente De Ronde Venen. De gemeente is toe aan een herziening van het bestemmingsplan, en ziet hierbij grote kansen voor de vrijetijdseconomie. In dit kader voerde ons adviesbureau…

recreatie midden nederland

Advies beheer en onderhoud routes en paden Recreatie Midden-Nederland

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zoekt in opdracht van Recreatie Midden-Nederland een rechtsopvolger voor de paden en routes, die in eigendom dan wel in beheer en onderhoud zijn van het Recreatieschap UHVK (Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied). Het schap houdt per 1 januari 2018 op te bestaan. Het Bureau voor Ruimte &…

Workshop Leefstijlen Kromme Rijn

In opdracht van het platform ‘Pracht en kracht in de Kromme Rijnstreek’ heeft ons bureau een workshop ‘leefstijlen voor ondernemers’ aangeboden. Het doel hiervan was om de ondernemers in de Kromme Rijnstreek te enthousiasmeren voor een meer vraaggerichte benadering van hun toeristische product. We hebben het leefstijlprofiel van de regio (inwoners) gepresenteerd en hoe daar…