Even voorstellen: Rozemarijn Pool

Sinds november werkt Rozemarijn Pool als adviseur bij het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Ze stelt zicht graag aan u voor: Ik ben Rozemarijn en ik ben gepassioneerd over een vrijetijdssector die duurzaam en in balans is.   Mijn passie voor toerisme en recreatie bloeide nog verder op door mijn bachelor Toerisme aan de…

Bezoekersonderzoek gemeente Oldebroek

Ruimte voor recreatie op de Wezepsche Heide en Vuursteenberg.   In opdracht van de gemeente Oldebroek hebben wij een bezoekersonderzoek uitgevoerd rondom het natuurgebied Wezepsche Heide-Vuursteenberg. Vitens en Geldersch Landschap en Kasteelen zijn de terreinbeheerders in het gebied. Het is een ideale plek om te recreëren, alleen: de ontsluiting van het natuurgebied is nu niet…

Verkenning centrale werkorganisatie routenetwerken Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is in trek bij inwoners én toeristen vanwege haar diverse en aantrekkelijke landschappen. De aanwezigheid van toegankelijke routenetwerken van goede kwaliteit is onontbeerlijk om deze landschappelijke kwaliteiten ook te kunnen beleven.   Routeplatform Zuid-Holland Een aantal jaar geleden is het Routeplatform opgericht met als doel meer eenduidigheid en afstemming te realiseren tussen…

Onderzoek verblijfsrecreatie gemeente Brummen

De gemeente Brummen heeft in 2021 de visie Kwaliteitstoerisme in de gemeente Brummen vastgesteld. In deze visie wordt het gedachtegoed van waardevol toerisme omarmd. Brummen wil graag dat toerisme kan bijdragen aan maatschappelijke doelen. In de visie is één van de focuspunten het stimuleren en creëren van aanbodontwikkeling. Ons bureau is gevraagd om te onderzoeken…