Drukte in de natuur

De afgelopen maanden zijn voor iedereen anders verlopen dan gedacht. We waren gebonden aan huis, konden niet meer gaan en staan waar we wilden en vakantieplannen werden geannuleerd of gewijzigd. Als ik voor mijzelf spreek, heb ik er ook iets voor terug gekregen, namelijk een bewustzijn over de mooie plekken en de prachtige natuur in…

Scenario’s en reistrends in coronatijdperk

Het grote belang van de toeristisch-recreatieve sector voor de landelijke, provinciale en lokale economie is op dit moment zichtbaarder dan ooit tevoren. De sector is hard getroffen door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om het coronavirus in te dammen. De gevolgen zijn direct voelbaar. VisitBrabant vroeg ons scenario’s te schetsen voor toerisme in…

Vitaliteit dagrecreatie

Vitaliteit dagrecreatie: onderzoek en advies provincie Overijssel

Recent zijn wij gestart met een onderzoek naar de vitaliteit van de dagrecreatie in Overijssel. Dit in navolging van een onderzoek dat het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd afgelopen jaar deed naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Overijssel. De vitaliteit van de verblijfsrecreatie staat landelijk volop in de aandacht terwijl de dagrecreatie in de…

Inspiratiesessies waardevol toerisme

In samenwerking met verschillende intermediairs organiseren we inspirerende (online) sessies op het thema waardevol toerisme. Toerisme en (waterlinie)erfgoed Samen met Stichting Liniebreed Ondernemen organiseerden we een inspirerende bijeenkomst over het thema waardevol toerisme en (waterlinie) erfgoed. Bezoekers komen voor natuur en erfgoed, maar dragen ze er ook aan bij? En zo ja hoe kan dat…

Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie regio Achterhoek

De Achterhoek wordt gekenmerkt door relatief kleinschalig, karakteristiek verblijfsrecreatie aanbod, met daarnaast enkele grote spelers. Met name de kampeersector is sterk vertegenwoordigd in de Achterhoek, maar de toerist kan ook terecht in één van de vele hotels, bungalowparken, groepsaccommodaties of andere vormen van verblijfsrecreatie. Vanwege het belang van de sector voor de regio is de…