Projecten die wij gedaan hebben.

tynaarlo leefstijlen

Leefstijlanalyse vrijetijdsaanbod gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar toeristisch-recreatieve nota het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ingeschakeld voor een vraaggerichte analyse. Met behulp van leefstijlen is inzicht gegeven in de match tussen het toeristisch-recreatieve aanbod en de bezoekers en bewoners van Tynaarlo. Dezelfde exercitie is gedaan voor de buurgemeente Noordenveld. Ellen RuiterExpert LeefstijlenNeem contact op Auteurs

Vraag- en aanbodanalyse evenementen Harderwijk o.b.v. leefstijlen

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft voor de gemeente Harderwijk de leefstijlenbenadering toegepast voor haar evenementenbeleid. Onze analyse van het actuele aanbod brengt voor gemeente en evenementenorganisaties aan het licht welke leefstijlen door het huidige evenementenaanbod worden aangetrokken. Tevens geven we aan waar de kansen liggen voor nieuwe initiatieven gericht op verschillende doelgroepen.…

Workshop werken met de leefstijlen natuur- en recreatieorganisaties Oude Maas

In opdracht van de gemeente Rotterdam verzorgden wij een workshop voor natuur- en recreatieorganisaties en gemeenten op het eiland van IJsselmonde. In deze workshops leerden de deelnemers werken met de leisure leefstijlen. We trokken erop uit naar de natuur- en recreatiegebieden van de Oude Maas. Daar ‘kleurden’ we het aanwezige aanbod volgens de leefstijlmethodiek. Vervolgens…