Projecten die wij gedaan hebben.

Ontwikkelingskansen Rijk Dommel en Aa

Het Rijk van Dommel en Aa is door de combinatie van mooie natuur, interessante cultuurhistorie, diverse vrijetijdsvoorzieningen en geringe afstand tot de steden Eindhoven en Helmond bijzonder te noemen. De komende jaren wordt het gebied nog meer verfraaid zodat de natuur zich verder kan ontwikkelen, op zo’n manier dat u het kunt blijven bewonderen en…

Leefstijladvies Cacaofabriek Helmond

De Cacaofabriek en het Speelhuis in Helmond zijn in 2014 geopend en na de opening werd de kans aangegrepen om de positionering en marktkansen van de instelling tegen het licht te houden. Ze vroegen ons een ‘vraaggerichte oriëntatie’ uit te voeren op het niveau van de beide instellingen. De vraag was: wie komen er nu…

Ondersteuning gemeente Rhenen

Omdat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn wordt opgeheven, ziet de gemeente Rhenen een aantal nieuwe taken op zich afkomen rondom het beheer van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen en de passantenhaven. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt de gemeente met deze taken in de vorm van een detachering (vanaf 1…

Kansrijke ontwikkelrichtingen in toerisme en recreatie De Ronde Venen

In opdracht van ingenieurs- en adviesbureau Arcadis deed het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek naar de kansrijke invulling voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen in de gemeente De Ronde Venen. De gemeente is toe aan een herziening van het bestemmingsplan, en ziet hierbij grote kansen voor de vrijetijdseconomie. In dit kader voerde ons adviesbureau…