Projecten die wij gedaan hebben.

Toeristisch-recreatieve impuls Schaapskooi Weiteveen

In Weiteveen wordt mogelijk een schaapskooi gebouwd. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken heeft DAAD Architecten in opdracht van de provincie Drenthe, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft als onderdeel hiervan een verkenning gedaan naar de verwachte toeristisch-recreatieve impuls van de Schaapskooi. De volgende vragen stonden centraal: 1. Hoe wordt…

tynaarlo leefstijlen

Leefstijlanalyse toeristisch-recreatief aanbod Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar toeristisch-recreatieve nota het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ingeschakeld voor een vraaggerichte analyse. Met behulp van leefstijlen is inzicht gegeven in de match tussen het toeristisch-recreatieve aanbod en de bezoekers en bewoners van Tynaarlo. Dezelfde exercitie is gedaan voor de buurgemeente Noordenveld. Ellen RuiterExpert LeefstijlenNeem contact op Auteurs

Noordenveld leefstijlanalyse

Leefstijlanalyse toeristisch-recreatief aanbod Noordenveld

De gemeente Noordenveld heeft voor haar toeristisch-recreatieve nota het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ingeschakeld voor een vraaggerichte analyse. Met behulp van leefstijlen is inzicht gegeven in de match tussen het toeristisch-recreatieve aanbod en de bezoekers en bewoners van Noordenveld. Dezelfde exercitie is gedaan voor de buurgemeente Tynaarlo. Ellen RuiterExpert leefstijlenNeem contact op Auteurs

Perspectief verblijfsrecreatie in Drenthe

De provincie Drenthe wil graag in de ‘top’ van Nederland staan als het gaat om de vrijetijdseconomie. Een economisch gezond, divers, toekomstgericht en vraaggericht verblijfsrecreatief aanbod is daarbij van groot belang. De provincie heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om te kijken naar het perspectief van de verblijfsrecreatie in de provincie. We…

Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

‘Het lijkt relatief goed te gaan met de verblijfsrecreatie in Noordoost Twente: de groep ‘voorlopers’ achten we relatief groot, we zien over het algemeen een gezonde vermogenspositie en we zien veel plannen voor de toekomst.’ Dit bleek uit ons onderzoek verblijfsrecreatie Noordoost-Twente, dat het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in 2015 heeft uitgevoerd. Toch is er…

Toekomstperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

Noordoost-Twente heeft de toerist veel te bieden. Het unieke landschap is een grote trekpleister voor fietsers en wandelaars. Hoe zorgen we ervoor dat het toerisme leidt tot een economische impuls voor het gebied tijdens het verblijf van de toeristen? Voor die economische impuls is een gezond, divers, toekomst- en vraaggericht toeristisch product nodig. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente…

Gebiedsontwikkeling

Onderzoek recreatieve invulling Harddraverspark

Het Harddraverspark is de naam van het gebied direct ten oosten van de historische binnenstad van Dokkum. Het totale terrein is ruim 10 Ha groot. Op dit moment kent het Harddraverspark een different gebruik, waarbij de nadruk ligt op sport en recreatie. Herontwikkeling Harddraverspark Het Harddraverspark is al geruime tijd in beeld voor herontwikkeling. De…