Projecten die wij gedaan hebben.

visie toerisme katwijk

Katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct

‘Bent u op zoek naar de mooiste natuur, de leukste evenementen of het grootste winkelcentrum direct aan zee? Dan zit u goed in Katwijk!’ Met deze enthousiaste tekst worden mensen verleid een bezoek aan de gemeente Katwijk te brengen. Katwijk heeft bezoekers dan ook veel te bieden. Toch kan de vrijetijdseconomie in de gemeente wel…

Leefstijlkleuring ondernemingen vrijetijdslandschap Groene Hart West

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een leefstijlkleuring uitgevoerd bij de ondernemers van het project Vrijetijdslandschap Groene Hart West. Het betrof een ‘kleuring van het bedrijf en het vrijetijdsinitiatief’. Op deze manier krijgen de ondernemers meer zicht op hun relevante doelgroepen en hun wensen. De bedrijven zijn…

onderzoek verblijfsrecreatie goeree overflakkee

Onderzoek verblijfsrecreatie Goeree-Overflakkee

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee en de VEERO (de toeristische ondernemersvereniging) heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de toeristische aanbieders van overnachtingsaccommodaties op Goeree-Overflakkee en de aansluiting van dit aanbod op de toeristische vraag. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de mate van aantrekkelijkheid van het aanbod van…

vraag en aanbod analyse stadsregio rotterdam

Vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de Stadsregio Rotterdam

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam is met de verschillende gebiedspartijen (waaronder de gemeente Rotterdam, Groenservice Zuid-Holland (GZH), Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer) een verkenning uitgevoerd naar matches en mismatches tussen vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de stadsregio Rotterdam. Met behulp van bestaande onderzoeken en onze kennis en expertise droegen we bij aan het…

beleidsvisie toerisme en recreatie hoek van holland

Hoek van Holland: gebiedsontwikkeling leisure en verblijfsrecreatie

Sinds 2008 is het aantal strandbezoekers aan Hoek van Holland spectaculair gegroeid. Een gevolg daarvan is een impuls voor de werkgelegenheid in het strandtoerisme. De oorzaak ligt vooral in de door de voormalige deelgemeente Hoek van Holland en Strandbeheer BV uitgevoerde kwaliteitsimpuls aan het strand Badweg-Zeekant met winkels en veel nieuwe horeca. Een logische volgende…

beleidsvisie recreatie en toerisme rijnlanden

Ambitie recreatief medegebruik Hoogheemraadschap van Rijnland

We hebben het het Hoogheemraadschap van Rijnland ondersteund bij het opstellen van beleid op het gebied van recreatief medegebruik. In samenwerking met ARCADIS brachten we vier ambitieniveaus in beeld en hebben we laten zien waar het Hoogheemraadschap staat. Het waterschap heeft op basis hiervan een ambitie gekozen die wij hebben uitgewerkt in een visie op…

visie vrijetijdseconomie haaglanden

Vrijetijdsbeleid Haaglanden: ondersteuning inhoud en proces

Het Stadsgewest Haaglanden wenste een gezamenlijk nieuw vrijetijdsbeleid voor de regio. Het draagvlak voor het opstellen van nieuw beleid verschilt; niet iedere gemeente ziet de meerwaarde van de samenwerking. Zonder draagvlak geen gezamenlijk beleid; de meerwaarde voor samenwerking dient kraakhelder te zijn. De vraag aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd was: in hoeverre…

Workshop vraaggericht ontwikkelen Oude Maas

In opdracht van de gemeente Rotterdam verzorgden wij een workshop voor natuur- en recreatieorganisaties en gemeenten op het eiland van IJsselmonde. In deze workshops leerden de deelnemers werken met de leisure leefstijlen. We trokken erop uit naar de natuur- en recreatiegebieden van de Oude Maas. Daar ‘kleurden’ we het aanwezige aanbod volgens de leefstijlmethodiek. Vervolgens…

visie recreatie en toerisme pijnacker nootdorp

Ontwikkeling buitengebied Pijnacker – Nootdorp

Binnen de gemeente Pijnacker – Nootdorp is zich een omvangrijk, aaneengesloten natuur- en recreatiegebied aan het vormen in de Randstad, waar de gemeente ambitieuze plannen voor heeft. In haar Economische Visie ‘Ruimte om te ondernemen’ is aangegeven dat het economisch potentieel van het buitengebied beter kan worden benut. Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van…

vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdseconomie

Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdsaanbod Land van Wijk en Wouden.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland ontwikkelden we een vrijetijdsvisie op het Land van Wijk en Wouden. Dit authentieke, oer-Hollandse gebied, biedt veel kansen voor de inwoners van de stedenband rondom, zoals Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Alphen een den Rijn. De recreant vindt er rust en ruimte, maar ook beleving bij de boer. Het…