Projecten die wij gedaan hebben.

Advies ontwikkeling toerisme en recreatie gemeente Oirschot o.b.v. leefstijlen

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt op leefstijlengebied het Noord-Brabantse Oirschot om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling een impuls te geven. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voert een vraag-aanbodanalyse uit op basis van de RECRON Leisure Leefstijlen en onderzoekt daarbij ook de centrumbeleving en de natuurbeleving. Het natuurbelevingsonderzoek van het Bureau voor Ruimte & Vrije…

Leefstijladvies Cacaofabriek Helmond

De Cacaofabriek en het Speelhuis in Helmond zijn in 2014 geopend en na de opening werd de kans aangegrepen om de positionering en marktkansen van de instelling tegen het licht te houden. Ze vroegen ons een ‘vraaggerichte oriëntatie’ uit te voeren op het niveau van de beide instellingen. De vraag was: wie komen er nu…

Ondersteuning gemeente Rhenen

Omdat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn wordt opgeheven, ziet de gemeente Rhenen een aantal nieuwe taken op zich afkomen rondom het beheer van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen en de passantenhaven. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt de gemeente met deze taken in de vorm van een detachering (vanaf 1…