Projecten die wij gedaan hebben.

Workshop Leefstijlen Kromme Rijn

In opdracht van het platform ‘Pracht en kracht in de Kromme Rijnstreek’ heeft ons bureau een workshop ‘leefstijlen voor ondernemers’ aangeboden. Het doel hiervan was om de ondernemers in de Kromme Rijnstreek te enthousiasmeren voor een meer vraaggerichte benadering van hun toeristische product. We hebben het leefstijlprofiel van de regio (inwoners) gepresenteerd en hoe daar…

reizigersonderzoek-harlingen

Reizigersbeleving Harlingen

Ieder jaar opnieuw bezoeken vele toeristen de eilanden Terschelling en Vlieland. Het overgrote merendeel reist daarvoor met Rederij Doeksen van Harlingen naar één van beide eilanden. Nu ontstaan er met grote regelmaat verkeersopstoppingen in de haven van Harlingen. Tot nu toe was er echter weinig inzicht in hoe reizigers zelf de reis naar de terminal…

dagattractie dolfinarium

Grootschalige dagattracties provincie Fryslân. Verkenning naar trends en rol overheid

De provincie Fryslân krijgt in het kader van de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân meerdere aanvragen binnen voor grootschalige dagattracties. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft de provincie van meer achtergrondinformatie voorzien die uiteindelijk moeten bijdragen aan een gedegen afweging door de provincie. We hebben inzicht gegeven in de laatste trends en ontwikkelingen voor…

Dantumadiel gebiedsontwikkeling

Heroverweging grootschalige dag- en verblijfsrecreatie Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel mag op basis van afspraken met de provincie Fryslân een grootschalige recreatieve ontwikkeling realiseren, om zo meer werkgelegenheid te creëren en het aanwezige toeristisch product verder te versterken. De gemeente vroeg aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om een onderzoek uit te voeren naar de kansen en (on)mogelijkheden van een…

Bouwstenen leefstijlen

Bouwstenen leefstijlprofiel Súdwest Fryslân

Súdwest Fryslân, de grootste gemeente van Nederland (qua oppervlakte) wilde meer inzicht in vraag en aanbodverhoudingen, bezien vanuit leefstijlsegmentatie. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft de vraag vanuit bewoners in beeld gebracht, maar ook vanuit de bezoekers / toeristen. De belangrijkste voorzieningen binnen de gemeente zijn gekleurd. Op basis hiervan hebben we ontwikkelrichtingen…