Projecten die wij gedaan hebben.

waddeneilanden

Jaarlijks bezoekersonderzoek Waddeneilanden Vlieland en Terschelling

Zee, strand, natuur, rust, ruimte, een gastvrije omgeving – kortom, het eilandgevoel! De Waddeneilanden hebben bezoekers veel te bieden. De gemeenten Terschelling en Vlieland vinden het belangrijk om naar de ervaring en mening van deze bezoekers te luisteren. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voert daarom het driejaarlijks bezoekersonderzoek uit op deze eilanden. Hiervoor werken…

Vitaliteit verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord

Ontwikkelbedrijf Noord Holland Noord wil meer inzicht in de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio Westfriesland en Regio Alkmaar. Bedrijven in de kop van Noord-Holland zijn eerder reeds in kaart gebracht. Per bedrijf een toekomstperspectief Ongeveer 150 hotels, campings en bungalowparken worden bezocht door één van de adviseurs van Bureau voor Ruimte & Vrije…

visie recreatie en toerisme pijnacker nootdorp

Gebiedsontwikkeling buitengebied gemeente Pijnacker – Nootdorp

Binnen de gemeente Pijnacker – Nootdorp is zich een omvangrijk, aaneengesloten natuur- en recreatiegebied aan het vormen in de Randstad, waar de gemeente ambitieuze plannen voor heeft. In haar Economische Visie ‘Ruimte om te ondernemen’ is aangegeven dat het economisch potentieel van het buitengebied beter kan worden benut. Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van…

Bezoekersonderzoek recreatiegebieden regio Rivierenland

De organisatie Uit®waarde oriënteerde zich op haar activiteiten in de nabije toekomst. De organisatie had de ambitie om de vrijetijdswensen van inwoners en bezoekers van het werkgebied van Uit®waarde centraler te laten staan. Het thema ‘vraaggericht werken’ heeft een belangrijke plek gekregen in de strategische verkenning 2014 – 2018 van Uit®waarde. Uit®waarde had behoefte aan…

veluwe vitale vakantieparken

De Veluwe & de verblijfsrecreatieparadox

De provincie Gelderland heeft de wens om de Veluwe met haar sterke vrijetijdseconomie terug te brengen naar de Nederlandse top. Brancheorganisatie RECRON heeft met het agenderen van de ‘verblijfsrecreatieparadox’ een impuls gegeven aan de landelijke discussie rondom verblijfsrecreatie in Nederland. Op de Veluwe speelt de discussie over de verblijfsrecreatieparadox. Daarom hebben overheden, bedrijfsleven en sectororganisaties…

toolkit west friese omring dijk leefstijlen

Advies doelgroepgericht werken culturele ondernemers Westfriese Omringdijk

“De Westfriese Omringdijk slingert door het Westfriese landschap langs polders, molens, VOC-steden en stolpboerderijen, culturele verassingen en heerlijke streekproducten. Kom fietsen of wandelen, bezoek een museum en proef de producten direct van het land. Westfriesland; het bezoeken waard!” (bron: website Westfriese Omringdijk). De Westfriese Omringdijk is een belangrijke trekpleister in West-Friesland, met gevarieerd aanbod voor…

toerisme visie regio alkmaar

Advies ontwikkeling culturele arrangementen Regio Alkmaar

In opdracht van de provincie Noord-Holland, en in nauwe samenwerking met de cultuurmakelaar, heeft ons bureau zeven culturele instellingen uit de Regio Alkmaar begeleid bij de totstandkoming van culturele arrangementen. Deze arrangementen konden bestaan uit verbindingen met andere toeristische aanbieders, zoals hotels, restaurants, etc. De leefstijlen en onze persoonlijke begeleiding vormden de kennis- en adviescomponenten…

Advies ontwikkeling recreatiegebieden Rottemeren en Bentwoud o.b.v. leefstijlen

Hoe kunnen nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de natuur- en recreatiegebieden Rottemeren en Bentwoud worden aangewend zodat de recreatieve vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd? En hoe komen we tot een divers en samenhangend recreatief aanbod met een optimale groenbeleving? Met deze vragen kwam de provincie Zuid-Holland bij het Bureau voor Ruimte &…